Kontrola dostępu

Kontrola dostępu

(KD) jest uzupełnieniem systemów bezpieczeństwa, jakie występują w obiektach chronionych. System ten monitoruje i steruje przemieszczanie się ludzi lub pojazdów w strefach dozorowanych. W systemie kontroli dostępu zachodzą pewne procesy, decydujące o skuteczności ich działania:

 • identyfikacja - jest to podstawowy proces, który ma za zadanie prawidłowo rozpoznać prezentowaną przez użytkownika systemu informację,
 • weryfikacja - porównuje dane z procesu identyfikacji z danymi zgromadzonymi w bazie danych systemu,
 • zezwolenie lub jego brak na dostęp do chronionego pomieszczenia,
 • sterowanie zamknięć elektromagnetycznych,
 • kontrola stanu monitorowanego przejścia,
 • archiwizacja zdarzeń w systemie.

Poruszanie się w strefach chronionych przez system SKD umożliwia posiadanie uprawnień osobowych ale jedynie w określonym przedziale czasowym. W obiektach wymagających szczególnej kontroli poruszających się osób (np. centrale banków, urzędy państwowe), używa się metod identyfikacji osób z wykorzystaniem nietypowych lub niepowtarzalnych cech osobowych konkretnej osoby. Są to tzw. metody biometryczne, które sprawdzają układy linii papilarnych palców, barwę głosu, lub układ twarzy. Informacje te są wykorzystywane w ten sposób, ponieważ należą do unikalnych cech fizjologicznych człowieka, zwanych inaczej biometryką.


Dzięki tym wszystkim cechom systemy kontroli dostępu oprócz swojej podstawowej funkcji mogą pełnić szereg funkcji dodatkowych jak np. rejestrację czasu pracy. Instalacje systemów kontroli dostępu wykonujemy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a także całej Polski.


Decydując się na usługi naszej firmy w zakresie systemu kontroli dostępu otrzymujesz w zależności od potrzeb:

 • Montaż systemu kontroli dostępu
 • Pełne przeszkolenie z obsługi systemu kontroli dostępu
 • Profesjonalnie wykonaną instalację w oparciu o tradycyjne instalacje przewodowe, instalacje w oparciu o technologie IP (sieci komputerowe)
 • Przeglądy konserwacyjne
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Projekt

KONTAKT
tel. +48 694 77 81 81
fax: +48 56 475 43 02
e-mail: biuro@e-ochrona.com.pl